Noves normes de garanties per a productes electrònics i elèctrics

Noves normes de garanties per a productes electrònics i elèctrics

PIENSA

El termini de garantia d'aquest tipus de productes (no només aparells, també vehicles elèctrics) passa de dos a tres anys per a aquells articles venuts a partir de l'1 de gener del 2022.

A més, els fabricants hauran d'assegurar les peces de recanvi dels seus productes durant deu anys i no durant cinc anys com fins ara.

L'ampliació del termini de disponibilitat dels recanvis fins a deu anys va en línia amb l'Agenda Europea del Consumidor que, entre altres aspectes, inclou els objectius de facilitar la transició ecològica cap a un consum més sostenible i de foment de l'economia circular.

Vegeu fitxa Consum sostenible

SABÍAS QUE...

Tots els béns de consum durador tenien, per llei, una garantia de dos anys i els fabricants estaven obligats a garantir l'existència de les peces per a poder-los reparar durant almenys els cinc anys següents a la data en què el bé deixés de fabricar-se. La nova norma amplia aquests terminis.

Una altra novetat interessant és la relativa a la càrrega de la prova: s'amplia de sis mesos a dos anys el període en què el consumidor no necessita demostrar la manca de conformitat del producte, cosa molt més favorable.

A més, hi haurà un termini de dos anys per al subministrament de continguts o serveis digitals, mentre que la transposició conjunta de la Directiva UE 2019/770 de serveis digitals amplia l'aplicació dels drets dels consumidors també a aquests contractes.

Així, amb aquestes mesures, entre d'altres, s'incorpora al dret espanyol la Directiva Europea (UE) 2019/771 de 20 de maig de 2019, relativa a determinats aspectes dels contractes de compravenda de béns que s'havia de traslladar al nostre ordenament abans de l'1 de juliol de 2021, els canvis del qual entren en vigor l'1 de gener de 2022, a fi de mantenir l'aposta europea per la sostenibilitat i racionalització del consum inclosa a l'Agenda Europea del Consumidor.

A més, es preveu que es completi amb altres mesures com la creació d'un índex de reparabilitat dels productes, que orienti l'elecció dels consumidors cap a productes més duradors, i possiblement es desenvolupin normatives per a pal·liar l'obsolescència programada dels productes.

Vegeu fitxa Obsolescència prematura.

Vegeu fitxa Prevenció de residus.

Vegeu fitxa Reciclatge.

QUÈ HI PUC FER JO…

  • Tingues-ho en compte si has de fer alguna compra.
  • Exigeix els teus drets com a persona consumidora.
  • En cas de problemes, primer cal intentar solucionar-los amb el prestador del servei. Té l'obligació de disposar de fulls de reclamacions que es poden sol·licitar per a exposar el motiu de les teves queixes. 
  • Conservar tota la documentació del producte per si es dona el cas que haguessis de justificar una reclamació.

Si no estàs conforme amb el servei:

I finalment, però no menys important, recorda que la reclamació no només contribueix al benefici del ciutadà sinó a la millora dels serveis.

PER A SABER-NE MÉS...

Vegeu fitxa Despesa energètica a la llar.

Vegeu fitxa Energia.

Vegeu fitxa Canvi climàtic.

Vegeu fitxa Contaminació.

Vegeu fitxa Economia circular.