Què és Consumópolis?

Video Url

 

Consumópolis és un lloc web amb accés a informació i a activitats sobre el consum responsable. És també un punt de trobada que afavoreix l'intercanvi d'opinions i experiències entre tots els que consideren fonamental la formació en matèria de consum.

L'objectiu de Consumópolis és oferir a pares, nens i professors una eina pràctica i dinàmica que contribueixi al desenvolupament integral dels consumidors actuals i futurs. Consumópolis afavoreix l'aprenentatge de conceptes, procediments i actituds que possibiliten la construcció d'una societat de consum cada vegada més justa, més solidària i més responsable.