Accessibilitat

Un dels objectius de la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum és tenir un portal accessible per a tots els ciutadans. En un lloc web, l’accessibilitat consisteix a garantir l'accés a la informació i als serveis de les pàgines sense cap limitació ni restricció per raó de discapacitat de qualsevol tipus o condicionants tècnics, tenint en compte que moltes persones accedeixen a la informació inclosa en pàgines web des de diferents dispositius i contextos. Amb la finalitat d'ajudar i facilitar l'accés a la informació, les pàgines web han de seguir una sèrie de pautes i recomanacions indicades pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative), que forma part del consorci de W3C (World Wide Web Consortium). Aquestes pautes conformen un estàndard de fet en matèria d'accessibilitat a les pàgines web. WAI estableix tres nivells de verificació o adequació: nivell 1 (A), nivell 2 (AA) i el nivell 3 (AAA).

En el disseny de les plantilles de contingut utilitzades en la creació de les pàgines del lloc web Consumópolis de la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum, www.consumopolis.es, s'han respectat les Directrius d'Accessibilitat WAI 1.0 en el seu nivell AA. Per comprovar les recomanacions, s'ha utilitzat l'eina WAVE, Web Accesibility Evaluation Tool.

Disseny visual

El Portal de Consumópolis, www.consumopolis.es, ha estat creat utilitzant HTML5 i fulls d'estil CSS 3 (llevat de la part de la zona de jocs, que és una recopilació de jocs d’altres edicions anteriors i, per tant, es manté en flash). Per millorar l'accessibilitat del portal, s'han utilitzat només etiquetes d'estil que siguin reconegudes per la majoria dels navegadors. Les etiquetes que no són suportades per alguns d'aquests navegadors han estat rebutjades.

S'ha comprovat la visualització d'aquest lloc web en diferents versions dels principals navegadors i en diferents plataformes. Aquest portal està optimitzat per als navegadors Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera. El Portal de està optimitzat per a una resolució de 1280*800. Si es té un monitor amb una resolució més alta, pot ser que la grandària de lletra resulti en alguns casos petita. Per visualitzar correctament el portal gràfic és necessari poder executar Javascript i el reproductor de Flash.

Descàrrega de Documents

La majoria dels documents que es descarreguen d'aquesta web estan en format PDF. Aquests documents es poden visualitzar utilitzant l'aplicació gratuïta Adobe Acrobat Reader.