Associacions de consumidors

Associacions de consumidors

PENSA

Les persones consumidores i usuàries estan en inferioritat de condicions en un mercat que està dominat per les empreses, de qui adquireixen o utilitzen els productes o serveis. Creus que seria possible escoltar les reivindicacions i demandes de les persones consumidores de manera individual davant de qualsevol assumpte que els afecti en l'àmbit de consum?

SABIES QUE...

Les persones consumidores, que som tots, tenim el dret a constituir o organitzar-nos en associacions i organitzacions de consumidors per a la defensa dels nostres drets i legítims interessos.Les associacions de consumidors i usuaris són organitzacions privades sense ànim de lucre, dedicades a defensar els drets de les persones consumidores i usuàries.

Han de ser independents i transparents: no poden incloure com a associats persones jurídiques amb ànim de lucre, percebre ajudes econòmiques o financeres de les empreses, realitzar comunicacions comercials de béns i serveis; en resum, no poden dedicar-se a activitats diferents de la defensa dels interessos dels consumidors o usuaris.

FUNCIONS

Algunes de les funcions de les associacions de consumidors i usuaris són: -

  1. Informar, formar i assessorar les persones consumidores i usuàries sobre els seus drets i deures. 
  2. Tenir presència en els òrgans de consulta i participació en què es coneguin assumptes que afectin directament els drets i interessos de les persones consumidores.
  3. Exercir les corresponents accions judicials o extrajudicials en defensa dels seus socis o de les persones consumidores.
  4. Propiciar i participar en la resolució extrajudicial de conflictes entre consumidors/es i empresaris/es.
  5. Formular peticions i exercir iniciatives sobre el funcionament dels serveis públics.

DIFERÈNCIES AMB LES OMIC

No s'han de confondre les associacions de defensa dels consumidors amb les Oficines Municipals d'Informació al Consumidor (OMIC), que són oficines públiques locals dependents dels ajuntaments.

-

Les associacions de persones consumidores i usuàries poden tenir àmbit d'actuació local, autonòmica o nacional i organitzar-se en federacions i confederacions.

A Espanya, les principals associacions de consumidors i usuaris estan representades en el Consell de Consumidors i Usuaris, que va ser creat l'any 1990.

El Consell es configura com un òrgan de representació i consulta a escala nacional a través de les organitzacions de consumidors més representatives per defensar els interessos dels consumidors i usuaris i incidir en la presa de decisions que adoptin els poders públics en relació amb la política de consum.

QUÈ PUC FER JO...?

-Informar-te de quines són les associacions de consumidors i usuaris i acudir-hi quan tinguis qualsevol problema relacionat amb el consum de béns o serveis.

PER SABER-NE MÉS...