Relacions Nord-Sud

Relacions Nord-Sud

PENSA

La majoria de la riquesa del planeta està en mans d'uns pocs països que controlen l'economia mundial. Són els països desenvolupats, també anomenats Països del Nord, “primer món” o “països rics”. Els països que no garanteixen un nivell mínim de benestar per a la seva població i que no controlen els seus recursos naturals són els menys desenvolupats, també anomenats Països del Sud, “tercer món” o “països pobres”. Aquí s'inclouen molts dels països que es troben a Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.

A més la divisió Nord-Sud no s'aplica només als països en la seva totalitat, sinó que la realitat és molt més complexa. Així, tots els països tenen la seva diferenciació "nord-sud", amb diferents zones on hi ha bosses de pobresa, de conflictes socials i de marginació, amb les mateixes característiques que en els països del sud empobrits. (Vegeu fitxa Globalització).

-

SABIES  QUE...

DEUTE EXTERN

El deute extern és la suma de les obligacions que té un país respecte d'altres, que es compon de deute públic (contret per l'Estat) i deute privat (contret pels particulars a l'exterior).

-En principi, l'endeutament no és dolent, ja que permet conservar els recursos propis i rebre recursos aliens per explotar. No obstant això, esdevé un problema quan aquest deute no s'utilitza realment per al que va ser sol·licitat. De fet, aquesta és una de les causes del subdesenvolupament més que un camí per resoldre-ho. Alguns motius típics per al greu endeutament d'un país són: catàstrofes naturals, epidèmies, inversions en nous cultius, mala administració de fons, etc. 

DEPENDÈNCIA NORD-SUD

Per entendre millor la dependència del Sud en el sector agrari, cal tenir en compte que la indústria agroalimentària té quatre fases productives ben diferenciades: 

  • Selecció de llavors, producció de maquinària, eines, adobs i pesticides, 
  • treball de la terra, 
  • transformació dels productes agrícoles, 
  • distribució i venda dels productes transformats.

Els països en vies de desenvolupament només controlen la segona fase; les altres les controlen les grans corporacions internacionals i els països del Nord. El resultat és dependència i subordinació. 

Així, continua el domini econòmic dels països industrialitzats, que imposen als altres països les seves pròpies regles de joc en el mercat mundial a través de l'intercanvi desigual, el lliure comerç internacional, el deute extern i les multinacionals.

QUÈ PUC FER JO...?

-

Ser conscient d'aquesta situació i informar-te i conèixer un altre tipus de relacions comercials, com el comerç just, (Vegeu fitxa Comerç Just), que tracta de donar suport al desenvolupament de les comunitats productores i de les economies regionals a través d'un desenvolupament sostenible i econòmicament equilibrat.

També pots fer voluntariats a Espanya, i a fora, per a conèixer les realitats dels països del Sud i les problemàtiques dels països del Nord. A més, conèixer persones d'altres cultures, a través de les quals entendre millor les cosmovisions dels seus territoris, ajuda a sortir dels estereotips culturals que rebem. Suposa un veritable intercanvi intercultural enriquidor i una manera d'ampliar la perspectiva que tenim del món.

PER SABER-NE MÉS...