Despesa energètica a la llar

Despesa energètica a la llar

PENSA

Les nostres cases consumeixen la cinquena part de tota l´energia que es consumeix a Espanya i la quarta part del consum en energia elèctrica. A mesura que una societat es fa més desenvolupada consumeix més energia, però no sempre ho fa de manera eficient.

Fer un ús eficient de l'energia significa fer-ne un ús racional. Això ens permetrà no només reduir la nostra factura elèctrica, sinó també col·laborar en la sostenibilitat del planeta Terra (vegeu la fitxa d'Energia «Sostenibilitat»).

 

 

 

 

 

 

SABIES QUE...

Una casa espanyola consumeix l'any 9922 quilowatts-hora (kWh), que equivalen a 0,85 tones de petroli (vegeu fitxa «L'energia i les seves fonts»). Els habitatges unifamiliars (cases aïllades) consumeixen 15.513 kWh de mitjana anual, gairebé el doble del consum que a les cases de blocs d'habitatges (7.544 kWh). El consum augmenta en les zones fredes continentals (12.636 kWh) i disminueix en les atlàntiques (9.293 kWh) i mediterrànies (8.363 kWh). 

Per conèixer l'eficiència dels electrodomèstics, hi ha un etiquetatge especial. L'etiquetatge energètic dels electrodomèstics pretén mostrar al consumidor la diferència entre els consums dels aparells electrodomèstics de prestacions similars. L'etiquetatge energètic conté les dades tècniques més importants de l'aparell elèctric i les instruccions d'utilització d'aigua i d’energia. 

L'etiqueta d'eficiència energètica classifica el consum dels aparells per mitjà de set escalafons d'eficiència energètica. És convenient fixar-se en aquest etiquetatge a l’hora d’adquirir-ne un nou aparell, per a triar el de menor consum.

A partir de l'1 de març de 2021, els aparells de refrigeració, vinoteques, rentadores domèstiques, rentadores-assecadores, rentaplats domèstics, i televisors i pantalles electròniques han de portar només les noves etiquetes energètiques. La nova classificació energètica simplificada dels productes electrodomèstics i els sistemes d'il·luminació està basada en les lletres A a G (sent l'A la que té menys despesa energètica i G la que té més despesa energètica), i s'eliminen les diferents classificacions A seguides del signe +1.

 

Aquesta etiqueta és d'ús obligat en els països de la Unió Europea. Ben aviat, l'etiquetatge energètic AG s'estendrà als telèfons mòbils i les tauletes. Per això, quan comencin a aparèixer al mercat els dispositius amb etiquetatge energètic, també serà convenient fixar-s'hi per a adquirir els més eficients i sostenibles.

Pensa que la major part de l'energia que es produeix en el món encara depèn de fonts energètiques no renovables (carbó, petroli, gas, etc.). Per això hem de tenir consciència de la necessitat d'estalviar energia quan utilitzem els nostres electrodomèstics, i una bona manera de fer-ho és seguint les recomanacions indicades pels fabricants en els fullets d'instruccions d'ús:

En primer lloc fes un repàs de quants aparells consumidors d'energia elèctrica hi ha a casa teva i respon aquestes preguntes:

  • Tots són necessaris? 
  • Sé utilitzar-los adequadament perquè consumeixin menys electricitat?
  • En canviaria algun de vell i amb poca eficiència energètica per un altre de nou que consumeixi menys electricitat?

Com has vist, la principal despesa energètica d'una llar és la calefacció i per això és molt important que les nostres cases estiguin ben aïllades. No només no perdrem calor cap a l'exterior sinó que gastarem menys energia i estalviarem diners. 

En aquest sentit, és interessant:

– Feu servir la roba adequada per a l'estació de l'any i poseu la calefacció i l'aire condicionat a temperatures moderades.
– Milloreu l'aïllament de sostres, portes i finestres.
– No deixeu les aixetes obertes sense necessitat, i opteu per la dutxa.
– No deixeu els aparells en espera (sinó apagats), ni el carregador del mòbil o de la tauleta connectat si no estan carregant.
– Aprofiteu la llum natural i no deixeu els llums encesos sense necessitat.
– Feu servir llums i bombetes LED, o d'estalvi energètic.

 

A més de l'eficiència energètica dels nostres serveis i electrodomèstics a la llar, els habitatges de nova construcció, de lloguer o els que es venen des de l'any 2013 a Espanya, tenen l'obligació de tenir l'anomenat "certificat energètic". Aquest certificat és un document tècnic que en classifica l’eficiència energètica de la mateixa manera que en els electrodomèstics de la classe A la G; també en aquest cas la classe A és la més eficient. Per obtenir el certificat energètic d’un habitatge, segons la normativa existent, s'analitza:

  • L'envoltant tèrmica (gruix dels murs, tipologia de les finestres; els vidres i els marcs, tipus de persianes, tendals, balcons, reculades...);
  • Les instal·lacions tèrmiques (característiques d'aire condicionat, calefacció, plaques solars, terra radiant...) i d'il·luminació.
  • L'entorn de l'edifici (les orientacions i ombres que hi provoquen els altres edificis)
  • La qualitat de l'aire interior.
  • La superfície de l'habitatge en relació amb els factors comentats anteriorment.

Aquest certificat té una validesa de 10 anys des de la data d’emissió.

La nova Directiva d'eficiència energètica de l'edificació (que entra en vigor el 2023 durant el període en què Espanya assumeix la Presidència del Consell de la Unió Europea) exigirà que tots els edificis (nous i existents) tinguin un nivell d'eficiència energètica superior a E per al 2030 i per sobre de D per al 2033, perquè es puguin posar a la venda o per a llogar, dins d'una escala que va, de millor a pitjor, des de l'A fins a la G. Espanya és lluny de complir aquests requisits.

Milions d'habitatges al nostre país i a Europa hauran de passar per una rehabilitació energètica en els pròxims anys. Amb una xifra que ronda els 35 milions d'immobles a la regió, forma part de la gran renovació que vol implementar la Unió Europea a fi de ser neutra en carboni per al 2050. Un cop entri en vigor, els estats membres hauran d'adoptar la nova normativa.

PER SABER-NE MÉS…